บริษัท ชาตฤณ ฟู้ด สาย 5
   
    เกี่ยวกับบริษัท : About us
 
      แม้ว่า บริษัท ชาตฤณ ฟู้ด สาย5 จำกัดจะเปิดดำเนินกิจการค้าขายปลาทูและห้องเย็น
  ในรูปของบริษัท มาได้แค่เพียงปีเศษคือตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 ก็ตาม
  แต่ถ้าพิจารณาจากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านประมงทะเลและการค้าขาย
  ปลาสดรวมถึงอาหารทะเลสดแล้ว พบว่าครอบครัวผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
  ล้วนมีความเจนจัดในตลาดการค้าอาหารทะเลสด จำพวกปลาทูสด ปลาทูแช่แข็ง
  ปลาทูนึ่งและธุรกิจห้องเย็นเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคุณชาตฤณ แสงดอก ผู้บริหารบริษัท
  ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนั้นถือได้ว่า เติบโตมากับธุรกิจทำประมงทะเลและขายปลา
  มาตลอดชีวิตก็ว่าได้ เพราะตั้งแต่อายุได้ 10 กว่าปี เขาได้ลงเรือจับปลาทั้งฝั่งอันดามันในพื้นเพถิ่นเกิด
  ก่อนจะขยับมาลงเรือจับปลากับอวนลาก ในฝั่งอ่าวไทย พออายุได้ 16 ปีก็ได้รับความไว้วางใจ
  จากเถ้าแก่เจ้าของเรืออวนลาก ชาวปากน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรให้เป็น “ไต้ก๋งเรือ”
  ซึ่งนับว่าเป็นไต้ก๋งที่อายุน้อยที่สุดของอ่าวไทย แต่มากไปด้วยประสบการณ์เพราะจับปลา
  มาแล้วทุกน่านน้ำ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญ ในการจับปลาทูทั้งในอ่าวไทยและในเขตทะเล
  ของเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ที่ตระเวนไปหาจับและคัดปลาทูมาด้วยตนเอง
  ตั้งแต่สมัยหนุ่ม จึงมีความชำนาญ ในการคัดสรร ปลาทูตั้งแต่เลือกจับจากในน้ำ
  การเก็บปลาให้สดในเรือ และแยกประเภทปลาให้ได้คุณภาพ ซึ่งจะได้ราคาดีเมื่อนำขึ้น
  มาขายที่แพปลา ในขณะที่พื้นฐานของครอบครัวทางภรรยา ตั้งแต่รุ่นปู่ก็ได้ยึดอาชีพค้าขายปลาสด
  ที่แพปลาท่าน้ำหลังสวน โดยรับซื้อปลาจากเรือประมง ที่มาเทียบท่าแล้วขายต่อทั้งส่งและปลีก
  จึงมีความชำนาญ ในการค้าขายปลาสดและสัตว์ทะเลทุกชนิด และหลังการแต่งงานกับคุณชาตฤณ
  ได้เริ่มต้นยึดอาชีพค้าขายปลาและสัตว์ทะเลสด และแปรรูปมาโดยตลอด ตั้งแต่เปิดแพปลา
  รับซื้อจากเรือแล้วขายส่ง เปิดร้านขายปลีกอาหารทะเลสดในตลาด เปิดแผงขายปลีก
  ตามตลาดนัด และขยายทำเล การทำธุรกิจค้าขาย อาหารทะเลสด จากท่าน้ำหลังสวน
  ที่ยังคงมีกิจการหลักให้ญาติพี่น้องดูแลธุรกิจเอาไว้ ก่อนจะขยายมาค้าขาย ในเขตกรุงเทพฯ
  และปริมณฑลที่ตลาดมีขนาดใหญ่กว่าและเป็นศูนย์กลาง จนกระทั่งนำมาสู่การเป็นเจ้าใหญ่
  ในการขายปลาทูสดและปลาทูนึ่ง รวมทั้งการทำห้องเย็นในปัจจุบัน จึงถือได้ว่า
  บริษัท ชาตฤณ ฟู้ด สาย 5 จำกัด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการคลุกคลี
  ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าอาหารทะเลสด ปลาสด ปลาทูสด ปลาทูนึ่ง
  และการบริการห้องเย็นรับฝากแช่อาหารสดทุกชนิดเป็นอย่างดี
 

 

     

 

Tab
Content